Logo Bệnh viện Nhân dân 115
23/12/2021 14:38

Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021 đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại bệnh viện tích cực duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng. Tất cả các khoa phòng không ngừng củng cố các quy trình chất lượng trong hoạt động khám chữa bệnh và phục vụ người dân.


Bệnh viện Nhân dân 115


TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080