Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Phòng Công tác xã hội


Trưởng phòng: ThS. Quách Ngô Yến Phương

Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Nhân dân 115 được thành lập từ 31/8/2016, tiền thân là Đơn vị Chăm sóc khách hàng đã hoạt động từ năm 2009.

Phòng Công tác xã hội ra đời và hoạt động dựa trên Thông tư 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức nhiệm vụ công tác xã hội trong bệnh viện do Bộ Y Tế hướng dẫn.

Châm ngôn làm việc: Đồng hành cùng người bệnh.

Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

Tổng số viên chức và người lao động tại Phòng Công tác xã hội là  14 Cán bộ, trong đó:

- Trưởng phòng: ThS. Quách Ngô Yến Phương
- Phụ trách Phó phòng: CN Huỳnh Văn Nhi
- Phụ trách Phó phòng: CN Bùi Trọng Nguyễn

- Các các bộ khác bao gồm: 1 Thạc sĩ, 3 Cử nhân, 1 Cao đẳng, 3 Dược sĩ, 1 Cán sự, 2 Nhân viên khác

Cơ sở vật chất:

Phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết phục vụ cho việc hỗ trợ người bệnh và nhân viên y tế: máy tính, laptop, máy chiếu, loa di động.

Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động:

Chức năng:

Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Nhân dân 115 có nhiệm vụ phục vụ trực tiếp cho người bệnh và thân nhân người bệnh.

Nhiệm vụ:

- Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh), bao gồm:

+ Đón tiếp, ch dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh;

+ T chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để năm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án h trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện;

+ Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác;

+ H trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;

+ Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có ch định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có);

+ Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện;

- Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:

+ Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

+ Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

+ Xây dựng nội dung, tài liệu đ giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo:

+ Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh;

+ Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện;

+ T chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.

- Vận động tiếp nhận tài trợ: Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để h trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

- H trợ nhân viên y tế:

+ Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị;

+ Động viên, chia s với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

- Đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ s đào tạo nghề công tác xã hội;

+ Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản v y tế cho người làm việc về công tác xã hội.

- Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

- Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng.

Những thành tích nổi bật:

- Đạt giải khuyến khích do Sở Y tế chủ trì về Giải thưởng chất lượng khám chữa bệnh Ngành Y tế 2016.

- Bằng khen của UBND Thành phố năm 2018.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080