Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Phòng Quản lý chất lượng

"Chất lượng - Đỉnh đến hoàn hảo"

Phòng Quản lý chất lượng - Bệnh viện Nhân dân 115 được thành lập từ năm 2014 căn cứ theo Quyết định số 71/QĐ-BV115 của bệnh viện, có nhiệm vụ Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Cơ cấu tổ chức - nhân sự:


Tổng số viên chức và người lao động tại Phòng Quản lý chất lượng - Bệnh viện Nhân dân 115 là 11 cán bộ, trong đó:

- Phụ trách phòng: Chuyên viên Nguyễn Ngọc Niêm

- 1 Thạc sĩ Bác sĩ, 1 Dược sĩ, 1 Dược sĩ cao đẵng, 5 Điều dưỡng, 1 Chuyên viên, 1 Cao đẳng kinh tế.

Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động:

Chức năng:

Phòng Quản lý chất lượng đóng vai trò đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu về công tác quản lý chất lượng cho bệnh viện.

Nhiệm vụ:

- Triển khai xây dựng bệnh viện theo tiêu chí của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện được Bộ Y Tế ban hành.

- Triển khai xây dựng bệnh viện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

- Triển khai xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện quốc tế JCI (Joint Commission International) trong dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng Quản lý chất lượng và chịu trách nhiệm về các hoạt động của phòng Quản lý chất lượng.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng QLCL và chịu trách nhiệm về các hoạt động của Phòng Quản lý chất lượng:

+ Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện

+ Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

+ Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.

-Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.

Những thành tích nổi bật:

- Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và đạt chứng nhận ISO 9001 từ năm 2014 đến nay.

- Áp dụng phần mềm trong quản lý sự cố y khoa

- Sáng kiến sử dụng phần mềm giúp tất cả các khoa phòng có kết quả để báo cáo khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế của tất cả các khoa phòng định kỳ.

- Sáng kiến sử dụng công nghệ thông tin trong việc lưu trữ hồ sơ minh chứng tiêu chí chất lượng để chứng minh cho đoàn kiểm tra tiêu chí của bệnh viện và của Sở Y tế.

- Triển khai tập huấn quản lý chất lượng định kỳ cho Hệ thống mạng lưới quản lý chất lượng giúp các khoa phòng có đủ năng lực, kinh nghiêm xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng tại khoa phòng.

- Bệnh viện Nhân dân 115 xếp hạng nhất trên toàn địa bàn Thành phố 6 năm liên tục từ 2013 - 2019 theo đánh giá chất lượng của Sở Y Tế TPHCM, từ năm 2020 - 2021 xếp hạng nhất bệnh viện đa khoa trên toàn địa bàn Thành phố 2 năm liên tục theo đánh giá chất lượng của Sở Y Tế TPHCM.


Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080