Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Phòng Quản lý chất lượng

 • Báo cáo công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020
  08/01/2021 11:00

  Báo cáo công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

  Năm 2020 đánh dấu sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động tại bệnh viện trong việc duy trì, cải tiến quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn chất lượng Quốc tề JCI. Sau đây là Báo cáo công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020.

 • Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020
  20/10/2020 09:00

  Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020

  Trong 6 tháng đầu năm 2020 đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại bệnh viện tích cực duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng. Tất cả các khoa phòng không ngừng củng cố các quy trình chất lượng trong hoạt động khám chữa bệnh và phục vụ người dân.

 • Báo cáo kết quả chất lượng Bệnh viện 6 tháng và năm 2018
  07/12/2018 14:17

  Báo cáo kết quả chất lượng Bệnh viện 6 tháng và năm 2018

  Năm 2018 đánh dấu sự nỗ lực tích cực của đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động tại bệnh viện trong việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng. Các hoạt động của bệnh viện tăng dần việc chuẩn hóa theo quy trình chất lượng.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080