Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Giá thuốc

 • Danh mục thuốc Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2023 - 2024
  23/02/2024 14:38

  Danh mục thuốc Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2023 - 2024

  Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng 1 trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, nhằm phục vụ quý bà con trong quá trình khám chữa bệnh bao gồm thuốc, vật tư, phòng, kỹ thuật.

 • Danh mục thuốc Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2022 - 2023
  18/10/2022 13:44

  Danh mục thuốc Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2022 - 2023

  Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng 1 trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, nhằm phục vụ quý bà con trong quá trình khám chữa bệnh bao gồm thuốc, vật tư, phòng, kỹ thuật.

 • Danh mục thuốc Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2021
  22/01/2021 15:07

  Danh mục thuốc Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2021

  Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng 1 trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Viện - Trường nhằm nâng cao chất lượng trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 • Danh mục giá thuốc áp dụng năm 2019 - 2020
  26/11/2019 13:39

  Danh mục giá thuốc áp dụng năm 2019 - 2020

  Thực hiện đảm bảo nguồn thuốc đầy đủ chất lượng và giá cả hợp lý phù hợp với người dân, Bệnh viện Nhân dân 115 đã xây dựng danh mục thuốc được áp dụng trong thời gian từ 2019 - 2020

 • Danh mục giá thuốc áp dụng năm 2018-2019
  06/11/2019 09:04

  Danh mục giá thuốc áp dụng năm 2018-2019

  Để đáp ứng nhu cầu điều trị, Bệnh viện Nhân dân 115 đã tiến hành mua sắm theo các kết quả mua sắm thuốc bổ sung và các kết quả phân bổ của Trung tâm mua sắm quốc gia, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam như sau:

 • Danh mục và bảng giá thuốc - 2018
  30/11/2018 16:43

  Danh mục và bảng giá thuốc - 2018

  Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện Công lập, Đa khoa hạng 1, hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Trường - Viện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 • Danh mục thuốc Ngoại trú - Bệnh viện Nhân dân 115
  29/11/2017 11:14

  Danh mục thuốc Ngoại trú - Bệnh viện Nhân dân 115

  Bệnh viện Nhân dân 115 xin gửi đến quý bệnh nhân danh mục thuốc Ngoại trú và bảng giá theo quy định của Bộ Y tế.

 • Danh mục thuốc Nội trú - Bệnh viện Nhân dân 115
  24/11/2017 11:50

  Danh mục thuốc Nội trú - Bệnh viện Nhân dân 115

  Bệnh viện Nhân dân 115 xin gửi đến quý bệnh nhân danh mục thuốc Nội trú và bảng giá theo quy định của Bộ Y tế.

 • Danh mục và bảng giá thuốc - 2017
  24/11/2017 11:32

  Danh mục và bảng giá thuốc - 2017

  Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện Công lập, Đa khoa hạng 1, hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Trường - Viện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080