Logo Bệnh viện Nhân dân 115
06/11/2019 09:04

Danh mục giá thuốc áp dụng năm 2018-2019

Để đáp ứng nhu cầu điều trị, Bệnh viện Nhân dân 115 đã tiến hành mua sắm theo các kết quả mua sắm thuốc bổ sung và các kết quả phân bổ của Trung tâm mua sắm quốc gia, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam như sau:Xin mời quý ông bà tham khảo danh mục TẠI ĐÂY
Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080