Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Phòng Điều dưỡng


TS.Điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Trưởng phòng Điều dưỡng
TS.Điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Trưởng phòng Điều dưỡng

Phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Nhân dân 115 thành lập ngày 20/6/1998 gồm 3 nhân viên (1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 1 nhân viên). Trải qua 24 năm hình thành và phát triển đến nay, Phòng Điều dưỡng gồm 13 nhân viên (1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 1 hành chánh, 10 nhân viên).

Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

Tổng số viên chức và người lao động tại Phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Nhân dân 115 là 13 cán bộ, trong đó:

- Trưởng phòng: Tiến sĩ Điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyết Trinh    

- Phó Trưởng phòng: Cử nhân Điều dưỡng Phạm Thị Hậu

- Hành chánh: Cử nhân Điều dưỡng Hà Thị Thanh Thủy                                               

Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động:

Chức năng:

Phòng Điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh.

Nhiệm vụ:

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng.

2. Quản lý điều hành chuyên môn.

3. Quản lý nhân sự.

4. Đào tạo, nghiên cứu khoa học.

5. Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất liên quan đến hoạt động điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc bệnh viện phân công.

Những thành tích nổi bật:

- Tập thể Lao động xuất sắc các năm  2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

- Bằng khen của UBND TPHCM các năm 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2019.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014.

Hình ảnh đội ngũ cán bộ Phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Nhân dân 115:

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080