Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Phòng Tài chính - Kế toán

ThS. Nguyễn Ngọc Sương - Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán

ThS. Nguyễn Ngọc Sương - Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Phụ trách phòng Tài chính -  kế toán

Phòng Tài chính - Kế toán, Bệnh viện Nhân dân 115 được thành lập năm 1989. Nhân sự phòng Tài chính - Kế toán hiện có 40 cán bộ nhân viên.

 

Ngoài bộ phận hành chính, còn có 09 điểm thu viện phí trải đều khắp bệnh viện để đảm bảo công tác thu viện phí kịp thời, nhanh chóng, tránh gây phiền hà cho bệnh nhân.

09 điểm thu viện phí, cụ thể:

+ Khu A: Khoa Khám yêu cầu (Quầy C, E); Khoa Cấp cứu; Phòng khám VIP; Tầng trệt; Lầu 4

+ Khu B: Vị trí khoa Cơ xương khớp; Khoa Ung Bướu

+ Khu C: Vị trí Khoa Thận nội

+ Khu E: Khoa Khám bệnh

+ Điểm thu Tiền Nhà thuốc: Vị trí khoa Khám yêu cầu và Khoa Khám bệnh

Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

Tổng số viên chức và người lao động tại khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Nhân dân 115 là 40 cán bộ, trong đó:

- Phó Giám đốc Bệnh viện, Phụ trách phòng: ThS Nguyễn Ngọc Sương

- 31 Biên chế: 19 Đại học, 10 Trung cấp: 2 Cao đẳng

- 18 Hợp đồng: 2 Đại học, 12 Trung cấp, 3 Cao đẳng, 1 Sơ cấp

Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động:

Chức năng:

Phòng Tài chính Kế toán của Bệnh viện là một phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu, chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tại Bệnh viện.

- Tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện theo đúng quy định, thực hiện các nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức, hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi tại Bệnh viện.

- Định kỳ thực hiện báo cáo, quyết toán, tổng kết, kiểm kê tài sản.

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

- Tổng hợp tình hình số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động tại Bệnh viện.

Các hoạt động:

- Thu chi ngân sách

- Theo dõi viện phí

- Theo dõi tài sản

Những thành tích nổi bật:

- Đóng góp nhiều sáng kiến góp phần đem lại hiệu quả hoạt động chung trong toàn bệnh viện

- Doanh thu năm sau cao hơn năm trước, cân đối nguồn thu - chi đảm bảo ổn định thu nhập đời sống cho CBVC

- Từ năm 2009 - 2014: Đạt thành tích tập thể lao động xuất sắc

- Từ năm 2009 - 2012: Được tặng Bằng khen UBND Thành phố

Hình ảnh đội ngũ cán bộ Phòng Tài chính Kế toán - Bệnh viện Nhân dân 115:

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080