Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Phòng Tổ chức Cán bộ

ThS.Nguyễn Văn Ngân - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

 

Phòng Tổ chức Cán bộ - Bệnh viện Nhân dân 115 là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác Tổ chức cán bộ, công tác Văn phòng (Văn thư, lưu trữ), công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác Bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện; hoạt động nghiệp vụ công tác Đảng (Đảng vụ). Tham mưu thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động; công tác An toàn vệ sinh lao động; Quản lý về nhân lực dự bị động viên, an ninh quốc phòng.

Cơ cấu tổ chức - nhân sự:


Tổng số viên chức và người lao động tại Phòng Tổ chức Cán bộ là 18 cán bộ, trong đó:

- Trưởng phòng: Thạc sĩ Nguyễn Văn Ngân
- Phó Trưởng phòng: Thạc sĩ Quách Ngô Yến Phương
- Phụ trách phó phòng: Cử nhân Lê Nguyễn Thục Đoan

- Bộ phận Tổ chức Cán bộ gồm 6 nhân sự, trong đó: 02 Thạc sĩ, 04 Đại học

- Tổ Văn phòng gồm 5 nhân sự, trong đó: 03 Đại học, 01 cao đẳng, 1 nhân viên khác

Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động:


Chức năng:

Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác văn thư lưu trữ, An toàn lao động, vệ sinh lao động; Quản lý về nhân lực quân sự, an ninh quốc phòng và quản lý phòng cháy chữa cháy và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, quản lý và sắp xếp nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện:

+ Quản lý nhân lực và thường xuyên báo cáo, thống kê tình hình nhân lực cho Ban Giám đốc và theo yêu cầu của Sở Y tế;

+ Xây dựng đề án vị trí việc làm;

+ Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực;

+ Quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý;

+ Tổ chức tuyển dụng nhân sự.

+ Tổ chức thực hiện bố trí, luân chuyển nhân sự giữa các khoa, phòng.

+ Quản lý về nhân lực dự bị động viên của Bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ theo phương pháp khoa học, thống kê báo cáo theo quy định.

- Xây dựng Nội quy, Quy chế làm việc và mối quan hệ làm việc giữa các khoa, phòng trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tham mưu lập kế hoạch, tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Bệnh viện hàng năm;

- Tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với viên chức, người lao động và người bệnh trong Bệnh viện:

Các hoạt động:

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan (xác minh, nhận xét, đánh giá cán bộ nơi cư trú…).

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức sắp xếp bộ máy, nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng Nội quy, Quy chế làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.

 - Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.
- Tiếp nhận đào tạo học viên, nhân viên y tế theo chuyên khoa sâu; đào tạo thực hành cấp chứng chỉ hành nghề.

- Thực hiện các nghiên cứu khoa học các cấp (cơ sở, Sở, Bộ..).

- Tiếp nhận học viên, sinh viên, BS.CK1, CK2, Thạc sĩ đến thực hiện đề tài tốt nghiệp.

- Thực hiện các đề tài thử nghiệm đa trung tâm.

Những thành tích nổi bật:


- Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

- 02 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (2014, 2021)

- 05 lần được UBND TPHCM tặng bằng khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


 
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080