Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Phòng Vật tư, Thiết bị y tế


Phụ trách Điều hành phòng: TS. Nguyễn Quang Vinh

Phòng Vật tư,Thiết bị y tế được thành lập ngày 21/10/1999 trên cơ sở tách ra từ Khoa Trang bị Thanh trùng.

Khi thành lập, Phòng có 09 người, trong đó có 01 Phụ trách phòng, KS. Quách Tuấn Khải; DSTH Hà Văn Thoan, hành chính trưởng. Nhiệm vụ chủ yếu là sửa chữa, bảo trì thiết bị y tế và lập kế hoạch, tổ chức mua sắm nhỏ.

Từ năm 2002 trở về sau, Phòng có thêm chức năng lập dự án, tổ chức mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn vốn đầu tư tập trung, vay kích cầu… nhân sự được bổ sung thêm kỹ sư, tổng số: 13 người, trong đó có 04 kỹ sư. Năm 2003, KS Quách Tuấn Khải được bổ nhiệm chính thức Trưởng phòng Vật tư Thiết bị y tế.

Từ năm 2008 trở về sau, Phòng Vật tư Thiết bị được giao nhiệm vụ thêm các chức năng: mua sắm, quản lý vật tư tiêu hao y tế, hóa chất; quản lý dự án xây dựng cơ bản; quản lý nhà giặt; tổ chức đấu thầu dịch vụ phi tư vấn; mua sắm và cung cấp đồ vải, trang phục nhân viên y tế, vận hành hệ thống xử lý nước thải và tham gia quản lý môi trường. Do chức năng nhiệm vụ được bổ sung, nhân sự được bổ sung thêm nhân viên có trình độ kỹ sư, dược sĩ đại học, dược sĩ trung học, cử nhân tài chính… tổng số nhân viên của phòng có lúc lên đến 50 người. Phòng cũng được Đảng ủy, Ban Giám đốc bổ nhiệm 01 phó trưởng phòng, Thạc sĩ kỹ sư Nguyễn Tấn Phát. Phòng được phân thành 03 tổ:

-    Tổ kế hoạch, đầu tư
-    Tổ sửa chữa
-    Tổ giặt ủi

Trong đó có 07 kỹ sư, 03 cử nhân kinh tế tài chính

Năm 2015, Tổ giặt ủi được chuyển về Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.

Năm 2016, Phòng được phân chia thành 05 tổ:

-    Tổ hành chính
-    Tổ mua sắm
-    Tổ thống kê
-    Tổ sửa chữa
-    Tổ kho

Trong đó, có 09 kỹ sư, 02 Dược sỹ đại học, 04 cử nhân kinh tế tài chính

Đầu năm 2018, Phòng Vật tư Thiết bị y tế được giảm chức năng tổ chức đấu thầu phi tư vấn, mua sắm cung cấp đồ vải, trang phục nhân viên y tế, vận hành hệ thống xử lý nước thải, quản lý môi trường. Số người được giảm còn 40 người.

Ngày 01/8/2018, KS Quách Tuấn Khải, Trưởng phòng VTTB y tế có quyết định nghỉ hưu; ThS KS Nguyễn Tấn Phát, Phó trưởng phòng được Đảng ủy, Ban Giám đốc phân công phụ trách Trưởng phòng VTTB y tế.

Năm 2018, Phòng được phân chia thành 04 tổ:

-    Tổ mua sắm
-    Tổ thống kê
-    Tổ sửa chữa
-    Tổ kho

Qua 22 năm, Phòng Vật tư Thiết bị y tế đã đóng góp một phần vào sự phát triển của Bệnh viện, tham mưu cho Giám đốc đầu tư trang thiết bị y tế bằng nhiều nguồn; ngoài nguồn vốn đầu tư hạn chế; đặc biệt từ năm 2012 trở về sau, Ngân sách thành phố không còn cung cấp; Phòng VTTB y tế đã tham mưu Giám đốc đầu tư trang thiết bị bằng nguồn vốn vay kích cầu, liên doanh liên kết, thuê thiết bị đem lại hiệu quả cao.

Ngoài ra, kỹ sư phòng VTTB y tế thường xuyên sáng tạo, tìm tòi sửa chữa trang thiết bị y tế bằng linh kiện sẵn có thay vì nhập trọn phụ tùng từ nước ngoài như: các board mạch điện tử, đầu dò máy siêu âm tiết kiệm chi phí sửa chữa cho Bệnh viện, thiết kế cân điện tử giường bệnh, bàn nghiêng cho nhịp tim học, máy phun khí dung đa năng, thay đèn đọc phim từ đèn huỳnh quang bằng đèn LED; cụ thể qua cuộc thi sáng kiến, cải tiến 02 năm liên tục 2017, 2018 tại Bệnh viện đều đứng đầu giải.

Nhiều nhân viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố. Tập thể phòng nhiều năm liền đạt tập thể xuất sắc, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

- Tổng số 35 nhân viên, trong đó:

Phụ trách Điều hành phòng: TS. Nguyễn Quang Vinh
Phó trưởng phòng: ThS KS. Nguyễn Tấn Phát
Phụ trách Phó Trưởng phòng: KS. Hồ Hữu Trung Trực

Hoạt động theo chức năng gồm: 04 tổ

-    Tổ Thống kê
-    Tổ Cung ứng
-    Tổ Bảo trì
-    Tổ Kho
ThS.KS Nguyễn Tấn Phát - Phụ trách Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế
ThS.KS Nguyễn Tấn Phát - Phó Trưởng phòng Vật tư, thiết bị y tế
Danh sách nhân viên và chức năng nhiệm vụ

1. Hành chính phòng: 1 nhân viên.

1.1. Danh sách nhân viên:

- DS. Lê Thị Cẩm Vân -  Hành chính phòng

1.2. Chức năng và nhiệm vụ:

-    Điều hành hoạt động phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

-    Chủ trì giao ban hàng ngày tại phòng và cấp Bệnh viện khi Trưởng phòng ủy quyền.

-    Theo dõi, nhắc nhở việc thực hiện đầu việc được phân công đến các Tổ.

-    Theo dõi chấm công và tổng hợp ngày công.

-    Lập kế hoạch và báo cáo tuần, tháng, quí, năm.

-    Tổng hợp, theo dõi thực hiện và tham gia: ISO, Quản lý chất lượng,…

-    Theo dõi và lưu trữ tài liệu của phòng.

-    Tham gia lập thủ tục đấu thầu mua sắm Vật tư tiêu hao y tế, hoá chất; mua sắm TTBYT và thanh lý TTBYT.

-    Lưu trữ hồ sơ, tiếp nhận, lưu chuyển chứng từ, công văn bên trong, bên ngoài, hồ sơ liên quan các hoạt động đấu thầu.

-    Tham gia tổ chuyên gia và thẩm định các gói thầu của Bệnh viện.

-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

-    Tiếp nhận công văn đi/đến.

-    Quản lý và trình ký hồ sơ của phòng. 

-    Ký một số tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức năng của Phòng để giao dịch, phối hợp với các khoa/phòng và Ban giám đốc khi Trưởng phòng vắng mặt và được ủy quyền cho từng trường hợp cụ thể.

2. Tổ Thống kê: 6 nhân viên

2.1. Danh sách nhân viên:

-    DSTH. Trần Lệ Xuân - Đảng viên -  Tổ trưởng
-    CN. Nguyễn Vũ Mai Duyên
-    KS. Đỗ Thị Bích Ngọc
-    DSTH. Đỗ Ngọc Hân – Đảng viên.
-    DSTH. Đỗ Ngân Hà
-    DS. Trần Hoàng Phúc

2.2. Chức năng và nhiệm vụ:

-    Thống kê: vật tư tiêu hao; hóa chất; vật tư khối ngoại; vật tư can thiệp mạch máu; trang thiết bị y tế, tài sản cố định, tổng hợp dự trù mua sắm hàng năm.

-    Duyệt phiếu cung cấp VTTH-HC đến các khoa. Ký duyệt phiếu lĩnh VTTH – TTB - HC… cho các khoa, phòng.

-    Kiểm tra chứng từ, hồ sơ lưu trữ, lập phiếu kiểm nhập và phối hợp với nhân viên Phòng TCKT lập phiếu nhập kho mỗi khi nhận hàng hóa.

-    Tham gia kiểm kê kho, báo cáo kiểm kê.

-    Lập hồ sơ thanh toán các công việc mua sắm VTTH - HC, vật tư khối ngoại, vật tư can thiệp mạch máu.

-    Chuyển danh mục VTYT được thanh toán riêng lên Cổng thông tin điện tử của BHXH để được duyệt danh mục. Kết hợp tổ bảo hiểm rà soát danh mục được hưởng bảo hiểm và đưa lên phần mềm Medisoft.

-    Tham gia tổ chuyên gia và tổ thẩm định các gói thầu trong bệnh viện.

-    Lưu trữ hồ sơ, tài liệu công việc của Tổ theo qui định.

-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

3. Tổ Cung ứng: 8 nhân viên

3.1. Danh sách nhân viên:

-    KS. Nguyễn Tấn Phát - Tổ trưởng
-    CN.Tạ Thị Lan - Tổ phó
-    CN. Hồ Anh Thy                         
-    DSTH. Phạm Thị Thanh Thanh
-    DSTH. Trương Tú Quỳnh
-    CN. Đinh Thị Ngọc Minh
-    KS. Hồ Hữu Trung Trực
-    KS. Huỳnh Lê Lưu Phú

3.2. Chức năng và nhiệm vụ:

-    Lập kế hoạch, tổ chức đấu thầu mua sắm VTTH-HC bao gồm: dự trù của các khoa/phòng, số liệu dự trù của Tổ Thống kê.

-    Nhận dự trù, đề xuất các khoa, phòng chuyển đến sau khi được Trưởng phòng phân công.

-    Làm tờ trình mượn hàng trong trường hợp hàng hóa trong kho đã hết mà khoa có nhu cầu sử dụng gấp.

-    Đặt hàng hóa theo Giấy gọi hàng của Tổ kho chuyển lên hàng Tuần.

-    Kiểm tra hóa đơn trước khi chuyển Tổ thống kê nhập kho.

-    Tham gia kiểm hàng hóa trước khi nhập kho.

-    Lập hợp đồng, Phụ lục hợp đồng (nếu có phát sinh), theo dõi thực hiện hợp đồng.

-    Lập Bảng kê danh mục VTYT chưa được tính chi phí vào giá của DVKT, khám bệnh, ngày giường theo mẫu 02/VTYT/TT04/2017, 02/DTVTYT khi có Quyết định phê duyệt kết quả bằng các hình thức mua sắm.

-    Gửi file điện tử 02/VTYT/TT04/2017, 02/DTVTYT, Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đến Bảo hiểm xã hội TP.HCM. 

-    Tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu VTTH-HC.

-    Kiểm kê hàng hóa trong kho, đối chiếu sổ sách với Tổ thống kê.

-    Kiểm tra hàng hóa là dụng cụ, thiết bị y tế, vật tư thiết bị y tế, vật tư tiêu hao hóa chất, vật tư tiêu hao khối ngoại trước khi nhập kho.

-    Tham gia tổ chuyên gia và tổ thẩm định các gói thầu trong bệnh viện.

-    Lưu trữ hồ sơ, tài liệu công việc của Tổ theo qui định.

-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

4. Tổ Thiết bị: 7 nhân viên

4.1. Danh sách nhân viên:

-    KS. Lê Chí Hiếu - Tổ trưởng
-    KS. Nguyễn Quốc Phong - Tổ phó     
-    KS. Trần Ngọc Quang
-    KTV. Nguyễn Thanh Hùng
-    KTV. Vũ Đức Vinh
-    KTV. Ngô Quang Linh
-    KTV. Mạnh Mây Xanh

4.2. Chức năng và nhiệm vụ:

-    Lập kế hoạch và tổ chức đấu thầu: mua sắm, sửa chữa, bảo trì trang thiết bị y tế,…

-    Lập kế hoạch và thực hiện: Bảo trì, sửa chữa thiết bị y tế,…

-    Vận hành hệ thống khí y tế, cung cấp chai khí y tế đến từng giường bệnh.

-    Tham gia tổ chuyên gia và tổ thẩm định các gói thầu trong bệnh viện.

-    Lưu trữ hồ sơ, tài liệu công việc của Tổ theo qui định.

-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

5. Tổ Kho gồm: Kho Vật tư tiêu hao - hóa chất; Kho Vật tư tiêu hao khối ngoại, Kho Vật tư TTB: 13 nhân viên

5.1. Danh sách nhân viên:

-    DS. Phan Thị Ngọc Phương - Tổ trưởng
-    DS. Phan Trường Sinh - Tổ phó
-    ĐDTC. Nguyễn Thị Sen
-    DSTH. Lê Thị Ngọc Loan
-    DSTH. Nguyễn Thị Bích Ngân
-    CĐĐD. Lê Thị Hồng Phượng
-    DSTH. Lê Thị Yến Nhi
-    KTV. Nguyễn Dũng Hiệp
-    DS. Vũ Thị Kim Phượng
-    DS. Đào Hồng Phượng
-    DSTH. Nguyễn Thị Phương
-    DSTH. Trương Tiến Dũng
-    DSTH. Lê Thị Thanh Tâm

5.2. Chức năng và nhiệm vụ:

-    Nhập kho: Kiểm tra hàng hóa trước khi nhập kho theo đúng qui trình của bệnh viện. Kiểm tra hóa đơn so với phiếu nhập kho và biên bản kiểm nhập.

-    Sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho theo đúng qui định.

-    Cấp phát hàng hóa cho các khoa/phòng theo đúng phiếu đã được duyệt.

-    Kiểm kê hàng hóa trong kho, đối chiếu với thống kê. Kiểm tra báo cáo xuất nhập tồn hàng tháng.

-    Theo dõi kiểm tra hàng hóa ký gửi để báo tổ mua sắm gọi hàng theo nhu cầu sử dụng.

-    Kiểm tra hóa đơn xuất trả hàng mượn.

-    Trực 24/24 giờ cung cấp vật tư khối ngoại.

-    Lập danh mục và tổ chức thanh lý hàng hóa theo qui định.

-    Tham gia tổ chuyên gia và tổ thẩm định các gói thầu trong bệnh viện.

-    Lưu trữ hồ sơ, tài liệu công việc của Tổ theo qui định.

-    Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

- Cơ sở vật chất:

- Các phòng chức năng:

- Các phương pháp điều trị kỹ thuật cao (điểm mạnh):

- Trang thiết bị kỹ thuật:

Ban lãnh đạo từ tháng 8 năm 2018 đến nay:

Phó trưởng phòng kiêm Phụ trách Trưởng phòng: ThS KS. Nguyễn Tấn Phát
Phụ trách Phó Trưởng phòng: KS. Hồ Hữu Trung Trực

Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động:

- Chức năng: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.

- Nhiệm vụ:

1. Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

2. Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.

3. Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời

4. Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

5. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của giám đốc bệnh viện.

6. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

7. Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

8. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc.

9. Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

- Các hoạt động:

+ Công tác điều trị:

+ Công tác đào tạo: Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho các trường đại học như: Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành,…

+ Nghiên cứu khoa học: Hàng năm phòng VT-TBYT đều có sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần hỗ trợ điều trị bệnh nhân đạt hiệu quả.

- Năm 2010: Nghiên cứu cải tiến hệ thống máy rửa màng lọc thận nhân tạo.

- Năm 2011: Nghiên cứu cải tiến hệ thống xử lý nước RITE thành hệ thống nước cất 1 lần.

- Năm 2012: Nghiên cứu thiết kế hệ thống thu hồi và xử lý tái sử dụng nước thải hệ thống RO của các máy thận nhân tạo.

- Năm 2013: Nghiên cứu thiết kế bộ phun khí dung di động sử dụng khí nén trung tâm.

- Năm 2014: Nghiên cứu Quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải 1500m3/ngày; Nghiên cứu thiết kế cân băng ca điện tử trọng lượng 150kg dùng cho bệnh nhân nặng.

- Năm 2015: Nghiên cứu Thiết kế bộ kiểm tra áp lực khí và báo động trung tâm khí oxy, air, vacuum trong bệnh viện.

- Năm 2017: Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát hoạt động hệ thống xử lý nước thải 1500m3/ngày qua mạng internet năm 2017; Đèn đọc phim X-Quang dùng công nghệ LED.

- Năm 2018: Nghiên cứu thiết kế Hệ thống máy xông khí dung đa năng có định giờ.

- Năm 2019: Nghiên cứu khoa học: có 02 đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến. Đề tài “ cân giường điện tử” và quản lý hệ thống quan trắc”.
- Năm 2020: Nghiên cứu khoa học thiết kế Máy bóp bóng tự động

+ Hợp tác quốc tế: Thường xuyên cử đi đào tạo đội ngũ kỹ sư bảo trì thiết bị y tế trong nước và nước ngoài như: Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore,…

Thành tích đạt được:

- Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân 115 năm 2003

- Chứng nhận Tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND TPHCM năm 2010, 2011, 2012, 2014, 2017, 2020

- Bằng khen của Ban chấp hành Liên Đoàn Lao Động TPHCM năm 2011

- Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM năm 2009,2014, 2012, 2020

- Bằng khen của Thủ tướng năm 2014

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y Tế 2018


TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080