Logo Bệnh viện Nhân dân 115
08/01/2021 11:00

Báo cáo công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

Năm 2020 đánh dấu sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động tại bệnh viện trong việc duy trì, cải tiến quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn chất lượng Quốc tề JCI. Sau đây là Báo cáo công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020.
Bệnh viện Nhân dân 115


TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080