Logo Bệnh viện Nhân dân 115
11/08/2022 15:57

Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, bệnh viện đã không ngừng củng có các quy trình chất lượng trong hoạt động khám chữa bệnh và phục vụ người dân
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080