Logo Bệnh viện Nhân dân 115
03/10/2019 09:18

Báo cáo kết quả chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019 đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại bệnh viện tích cực duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng. Tất các khoa phòng không ngừng củng cố các quy trình chất lượng trong hoạt động khám chữa bệnh và phục vụ người dân.
Báo cáo kết quả chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm:


Bệnh viện Nhân dân 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080