Logo Bệnh viện Nhân dân 115
07/12/2018 14:17

Báo cáo kết quả chất lượng Bệnh viện 6 tháng và năm 2018

Năm 2018 đánh dấu sự nỗ lực tích cực của đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động tại bệnh viện trong việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng. Các hoạt động của bệnh viện tăng dần việc chuẩn hóa theo quy trình chất lượng.
Báo cáo công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện - 6 tháng đầu năm 2018Báo cáo công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện - Năm 2018