Logo Bệnh viện Nhân dân 115
19/11/2019 11:02

Công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

Năm 2019 đánh dấu sự nỗ lực tích cực của đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động tại bệnh viện trong việc duy trì, cải tiến quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế JCI.
Bệnh viện đã có nhiều hoạt động cải tiến chất lượng đáng được ghi nhận,  báo cáo công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 dưới đây:Bệnh viện Nhân dân 115


TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080