Logo Bệnh viện Nhân dân 115
23/02/2023 11:03

Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022

Trong năm 2022, bệnh viện đã không ngừng cũng cố các quy trình chất lượng trong hoạt động khám chữa bệnh và phục vụ người dân, nội dung đánh giá chất lượng như sau:
-

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080