Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Phòng Điều dưỡng


Phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Nhân dân 115 thành lập ngày 20/6/1998 gồm 3 nhân viên (1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 1 nhân viên). Trải qua 19 năm hình thành và phát triển đến nay, Phòng Điều dưỡng gồm 16 nhân viên (1 Trưởng phòng, 1 Phó phòng, 1 Hành chánh trưởng, 13 nhân viên).

Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

Tổng số viên chức và người lao động tại Phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Nhân dân 115 là 16 cán bộ, trong đó:

- Phụ trách Trưởng phòng: Thạc sĩ Điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyết Trinh     

- Phó phòng: Cử nhân Điều dưỡng Phạm Thị Hậu

- Hành chánh Trưởng: Cử nhân Điều dưỡng Hồ Ngọc Đông Phương                         

Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động:

Chức năng:

Phòng Điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh.

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu khoa học và Chỉ đạo tuyến.

- Phối hợp với Đơn vị Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho Điều dưỡng/Kĩ thuật viên/Y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho Điều dưỡng/Kĩ thuật viên/Y công trước khi tuyển dụng.

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động Điều dưỡng/Kĩ thuật viên/Y công.

- Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

- Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng.

- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

- Xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh.

- Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng/Kĩ thuật viên/Y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn.

- Lập dự trù mua sắm dụng cụ, VTTH.

Những thành tích nổi bật:

- Tập thể Lao động xuất sắc các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

- Bằng khen của UBND TPHCM các năm 2010, 2011, 2012, 2014, 2015.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014.

Hình ảnh đội ngũ cán bộ Phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Nhân dân 115:
Phụ trách Trưởng phòng - Thạc sĩ Điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyết Trinh 
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080