Logo Bệnh viện Nhân dân 115
07/12/2018 11:12

Bảng giá dịch vụ khám bệnh

Dưới đây bảng giá dịch vụ khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân 115. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.
Dưới đây bảng giá dịch vụ khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân 115, quý bệnh nhân có thể tham khảo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15 /2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế)

STT Cơ sở y tế Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương (Đơn vị: đồng)
1 Bệnh viện hạng đặc biệt 33,100
2 Bệnh viện hạng I 33,100
3 Bệnh viện hạng II 29,600
4 Bệnh viện hạng III 26,200
5 Bệnh viện hạng IV  23,300
6 Trạm y tế xã  23,300
7 Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). 200,000

Lưu ý: Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.
Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080