Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Bảng giá khám bệnh

 • Bảng giá dịch vụ khám bệnh theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT
  14/12/2018 16:14

  Bảng giá dịch vụ khám bệnh theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT

  Dưới đây bảng giá dịch vụ khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân 115. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.

 • Bảng giá dịch vụ khám bệnh
  07/12/2018 11:12

  Bảng giá dịch vụ khám bệnh

  Dưới đây bảng giá dịch vụ khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân 115. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080