Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Bảng giá khám bệnh

  • Bảng giá dịch vụ khám bệnh
    24/11/2017 11:12

    Bảng giá dịch vụ khám bệnh

    Dưới đây bảng giá dịch vụ khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân 115. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080