Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Bảng giá

 • Danh mục vật tư tiêu hao năm 2023 -2024
  27/05/2024 08:49

  Danh mục vật tư tiêu hao năm 2023 -2024

  Bệnh viện Nhân dân 115 triển khai Danh mục vật tư tiêu hao áp dụng trong năm 2023 - 2024 như sau:

 • Danh mục thuốc Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2023 - 2024
  23/02/2024 14:38

  Danh mục thuốc Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2023 - 2024

  Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng 1 trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, nhằm phục vụ quý bà con trong quá trình khám chữa bệnh bao gồm thuốc, vật tư, phòng, kỹ thuật.

 • Giá khám bệnh, chữa bệnh dành cho người bệnh thu phí
  18/01/2024 09:51

  Giá khám bệnh, chữa bệnh dành cho người bệnh thu phí

  Với 2000 nhân viên, sứ mệnh - hoài bão của Bệnh viện Nhân dân 115 luôn tâm niệm: "Lấy bệnh nhân làm trung tâm". Nỗ lực trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh. Quyết tâm hoàn thành sứ mạng cao quý: Chữa bệnh cứu người.

 • Giá khám bệnh, chữa bệnh dành cho người bệnh có bảo hiểm y tế
  18/01/2024 09:51

  Giá khám bệnh, chữa bệnh dành cho người bệnh có bảo hiểm y tế

  Với 2000 nhân viên, sứ mệnh - hoài bão của Bệnh viện Nhân dân 115 luôn tâm niệm: "Lấy bệnh nhân làm trung tâm". Nỗ lực trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh. Quyết tâm hoàn thành sứ mạng cao quý: Chữa bệnh cứu người.

 • Bảng giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng năm 2023
  13/03/2023 21:53

  Bảng giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng năm 2023

  Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện Công lập, Đa khoa hạng 1, hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Viện - Trường nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 • Giá dịch vụ giường bệnh áp dụng năm 2023
  13/03/2023 21:50

  Giá dịch vụ giường bệnh áp dụng năm 2023

  Kính gửi quý bệnh nhân, Bệnh viện Nhân dân 115 xin chân thành cám ơn sự tin tưởng vào chất lượng dịch vụ và y tế của quý vị trong thời gian vừa qua.

 • Bảng giá dịch vụ khám bệnh áp dụng năm 2023
  13/03/2023 21:41

  Bảng giá dịch vụ khám bệnh áp dụng năm 2023

  Dưới đây bảng giá dịch vụ khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân 115. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.

 • Danh mục vật tư tiêu hao năm 2023
  13/03/2023 21:32

  Danh mục vật tư tiêu hao năm 2023

  Bệnh viện Nhân dân 115 thông báo với Quý Bà con danh mục vật tư tiêu hao năm 2023

 • Danh mục thuốc Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2022 - 2023
  18/10/2022 13:44

  Danh mục thuốc Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2022 - 2023

  Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng 1 trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, nhằm phục vụ quý bà con trong quá trình khám chữa bệnh bao gồm thuốc, vật tư, phòng, kỹ thuật.

 • Danh mục vật tư tiêu hao năm 2021
  28/01/2022 10:13

  Danh mục vật tư tiêu hao năm 2021

  Bệnh viện Nhân dân 115 thông báo với Quý Bà con danh mục vật tư tiêu hao năm 2021

 • Bảng giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng năm 2022
  05/01/2022 10:16

  Bảng giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng năm 2022

  Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện Công lập, Đa khoa hạng 1, hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Viện - Trường nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 • Giá dịch vụ giường bệnh áp dụng năm 2022
  04/01/2022 14:14

  Giá dịch vụ giường bệnh áp dụng năm 2022

  Kính gửi quý bệnh nhân, Bệnh viện Nhân dân 115 xin chân thành cám ơn sự tin tưởng vào chất lượng dịch vụ và y tế của quý vị trong thời gian vừa qua.

 • Bảng giá dịch vụ khám bệnh áp dụng năm 2022
  04/01/2022 10:12

  Bảng giá dịch vụ khám bệnh áp dụng năm 2022

  Dưới đây bảng giá dịch vụ khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân 115. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.

 • Danh mục thuốc Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2021
  22/01/2021 15:07

  Danh mục thuốc Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2021

  Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng 1 trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Viện - Trường nhằm nâng cao chất lượng trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 • Danh mục vật tư tiêu hao năm 2020
  20/01/2021 09:04

  Danh mục vật tư tiêu hao năm 2020

  Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng 1 trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Viện - Trường nhằm nâng cao chất lượng trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080