Logo Bệnh viện Nhân dân 115
30/10/2017 07:03

Báo cáo kết quả chất lượng Bệnh viện 6 tháng và năm 2017

Năm 2017 đánh dấu sự nỗ lực tích cực của đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động tại bệnh viện trong việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng. Các hoạt động của bệnh viện tăng dần việc chuẩn hóa theo quy trình chất lượng.
Báo cáo kết quả chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm:Báo cáo kết quả chất lượng Bệnh viện năm 2017:
Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080