Logo Bệnh viện Nhân dân 115
08/05/2018 16:18

Thông báo tuyển dụng viên chức của BV Nhân Dân 115 năm 2018

BV Nhân Dân 115 tuyển dụng 300 viên chức ở các vị trí sau: bác sĩ, kỹ sư, chuyên viên, dược sĩ, kỹ thuật y, kế toán viên…
Thông báo tuyển dụng viên chức của BV Nân Dân 115

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của BV Nhân Dân 115: vui lòng tải file TẠI ĐÂY
Lý lịch tự thuật: vui lòng tải file TẠI ĐÂY
Mẫu đơn xét tuyển: vui lòng tải file TẠI ĐÂY

BV Nhân Dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080