Logo Bệnh viện Nhân dân 115
28/04/2022 07:00

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vòng 1 của Bệnh viện Nhân dân 115

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Nhân dân 115 thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện và triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Bệnh viện Nhân dân 115 Thông báo những nội dung liên quan tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

- Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 và Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 tại Bệnh viện Nhân dân 115. XEM TẠI ĐÂY

- Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2022. XEM TẠI ĐÂY.

Đính kèm:

+ Nội quy xét tuyển viên chức Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2022

+ Danh sách thí sinh tham gia phỏng vấn vòng 2 (cụ thể lịch thí sinh dự phỏng vấn)

- Đề cương ôn thi tuyển viên chức Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2022. XEM TẠI ĐÂY

 BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080