Logo Bệnh viện Nhân dân 115
24/05/2022 07:59

Thông báo kết quả phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2022

Bệnh viện Nhân dân 115 đã tổ chức tuyển dụng viên chức vòng 2 năm 2022 theo hình thức phỏng vấn, việc tổ chức được tiến hành từ ngày 10/5/2022 đến ngày 12/5/2022.

Ngày 18 tháng 5 năm 2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Nhân dân 115 đã họp thống nhất kết quả tuyển dụng.

Nay Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Nhân dân 115 thông báo danh sách kết quả phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2022 đến thí sinh, (đính kèm danh sách kết quả phỏng vấn vòng 2). Sau đó, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ trình Sở Y tế xem xét thống nhất danh sách công nhận kết quả tuyển dụng viên chức trước khi ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển viên chức. Thông báo trúng tuyển viên chức sẽ được công khai trên trang thông tin điện tử và được gửi tới người trúng tuyển viên chức theo địa chỉ mà người dự tuyển đã khai báo.

Mời xem kết quả TẠI ĐÂY.

Bệnh viện Nhân dân 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080