Logo Bệnh viện Nhân dân 115
02/06/2022 15:15

Thông báo điều chỉnh kết quả phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2022

Bệnh viện Nhân dân 115 thông báo kết quả phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022. Thông báo này thay thế thông báo báo số 1441/TB-HĐTDVC ngày 23/5/2022.MỜI TẢI THÔNG BÁO TẠI ĐÂY
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080