Logo Bệnh viện Nhân dân 115
05/09/2023 08:06

Thông báo danh sách thí sinh tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Nhân dân 115 thông báo danh sách số bao danh thí sinh tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2023 cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh tham dự sát hạch ngày 06/9/2023, ngày 07/9/2023 và ngày 08/9/2023

Đính kèm danh sách: mời xem link sau:

https://drive.google.com/file/d/1wDVK4CEqRhh3vYzyJepxNtyIaYbk8Ogy/view?usp=sharing

2. Thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch:

*  Thí sinh có tại địa điểm phỏng vấn trước 30 phút.

a) Sát hạch kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học:

Thời gian các thí sinh tập trung sát hạch kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trước khi tham dự phỏng vấn chuyên môn nghiệp vụ, như sau:

- Buổi sáng: 07 giờ 00 phút (từ ngày 06/9/2023 đến ngày 08/9/2023).

- Buổi chiều: 13 giờ 00 phút. (từ ngày 06/9/2023 đến ngày 07/9/2023).

b) Phỏng vấn chuyên môn nghiệp vụ:

- Ngày 06/9/2023: Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

+ Buổi sáng sát hạch, phỏng vấn:: Bác sĩ (hạng III): Ngoại khoa, Chẩn đoán hình ảnh, tai mũi họng, Y học cổ truyền; Bác sĩ y học dự phòng (hạng III).

·       Bàn 1: Phòng khách TT R&D: Bác sĩ Ngoại khoa

·       Bàn 2: Hội trường TT R&D: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Tai mũi họng, Y học cổ truyền, Bác sĩ y học dự phòng.

+ Buổi chiều sát hạch, phỏng vấn:: Bác sĩ (hạng III): Nội khoa.

·       Bàn 1: Phòng khách TT R&D: Bác sĩ Nội khoa

·       Bàn 2: Hội trường TT R&D: Bác sĩ Nội khoa

- Ngày 07/9/2023: Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30, Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

+ Buổi sáng sát hạch, phỏng vấn: Điều dưỡng hạng III, Điều dưỡng hạng IV, Kỹ thuật y hạng III, Kỹ thuật y hạng IV.

·       Bàn 1: Phòng khách TT R&D: Điều dưỡng hạng III, Kỹ thuật y hạng III, Kỹ thuật y hạng IV

·       Bàn 2: Hội trường TT R&D: Điều dưỡng hạng IV

          + Buổi chiều sát hạch, phỏng vấn: Dược sĩ hạng III.

·       Bàn 1: Phòng khách TT R&D: Dược sĩ hạng III.

·       Bàn 2: Hội trường TT R&D: Dược sĩ hạng III.

- Ngày 08/9/2023: Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30: sát hạch, phỏng vấn: Dược hạng IV, Kỹ sư hạng III, Kỹ thuật viên hạng IV, Chuyên viên, Kế toán viên, Kế toán viên trung cấp.

·       Bàn 1: Phòng khách TT R&D: Dược hạng IV, Kỹ sư hạng III và Kỹ thuật viên hạng IV.

·       Bàn 2: Hội trường TT R&D: Chuyên viên, Kế toán viên, Kế toán viên trung cấp.

c) Địa điểm: Hội trường và Phòng khách Bệnh viện Nhân dân 115.

Địa chỉ: Cổng số 1, khu hành chính, Số 3 Đường Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, TP.HCM.

3. Hình thức kiểm tra sát hạch:

- Các thí sinh tập trung sát hạch kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học hình thức trắc nghiệm trước khi tham dự phỏng vấn chuyên môn nghiệp vụ, theo nguyên tắc mỗi thí sinh dự sát hạch phải có ít nhất 02 thành viên Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức trở lên chấm điểm.

- Mỗi thí sinh có 10 phút để chuẩn bị, được tính kể từ khi bốc thăm xong câu hỏi kiểm tra, sát hạch.

4. Các yêu cầu đối với thí sinh:

- Đề nghị các thí sinh có mặt tại địa điểm kiểm tra sát hạch trước 30 phút để thực hiện công tác chuẩn bị. Trường hợp thí sinh đi trễ quá 30 phút hoặc vắng mặt thì xem như tự ý không tham gia kỳ kiểm tra sát hạch xét tuyển và sẽ được Hội đồng lập biên bản ghi nhận.

- Chứng minh nhân thân: Thí sinh phải mang theo Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân để trình cho Hội đồng tuyển dụng và Ban Kiểm tra sát hạch trước khi vào phòng phỏng vấn.

- Đề nghị các thí sinh ăn mặc lịch sự, tác phong nghiêm túc theo đúng nội quy.

5. Nội dung kiểm tra sát hạch: Được tính theo thang điểm 100.

5.1. Kiến thức chung áp dụng cho tất cả vị trí gồm:

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;

- Luật khám bệnh, chữa bệnh Số: 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.

- 12 điều Y đức của nhân viên ngành Y tế;

- Quy tắc ứng xử đối với nhân viên ngành Y tế theo Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;  quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên đại bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

5.2. Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ:

- Kiến thức chuyên môn: Theo vị trí đăng ký dự tuyển.

- Kỹ năng ngoại ngữ, tin học: Các chức danh tham gia sát hạch kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học gồm:  Bác sĩ hạng III, Bác sĩ y học d phòng (hạng III), Điều dưỡng hạng III, Dược sĩ hạng III,  Kỹ thuật y hạng III, Kỹ sư (hạng III), Chuyên viên, Kế toán viên, Kỹ thuật viên (hạng IV).

- Lưu ý:

Theo Điều 9 và Điều 11 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 các trường hợp sau được miễn sát hạch kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học khi tham dự phỏng vấn vòng 2:

a) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

b) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

Trên đây là Thông báo danh sách thí sinh tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2023 tại Bệnh viện Nhân dân 115, được đăng tải, niêm yết công khai tại Bệnh viện Nhân dân 115./.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080