Logo Bệnh viện Nhân dân 115
19/05/2021 13:08

Khảo sát đặc điểm vôi hóa mạch vành ở bệnh nhân không triệu chứng nguy cơ trung bình

Khảo sát đặc điểm vôi hóa mạch vành ở bệnh nhân không triệu chứng nguy cơ trung bình theo phương trình đoàn hệ tổng hợp tại khoa Tim mạch Bệnh viện Nhân dân 115. Nhóm nghiên cứu: BS.CKII Phạm Tú Quỳnh, ThS.BS Châu Minh Thông, ThS.BS Ngô Võ Ngọc Hương, TS.BS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Tóm tắt

Mục tiêu: khảo sát đặc điểm vôi hóa mạch vành ở bệnh nhân không triệu chứng BTMXV nguy cơ trung bình theo phương trình đoàn hệ tổng hợp tại Khoa Tim mạch tổng quát, Bệnh viện Nhân dân 115.

Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả và phân tích trên hàng loạt ca, tiến cứu.

Kết quả: nghiên cứu thực hiện trên 30 bệnh nhân không triệu chứng BTMXV từ tháng 5 đến tháng 8/2019. Điểm phương trình đoàn hệ trung bình là 9,5 ± 4,5. Tỷ lệ nhóm trung bình-thấp là 43,3% với điểm trung bình 6,5 ± 0,7 và nhóm trung bình là 56,7%  và điểm trung bình 13,6 ± 3,6. Tuổi trung bình là 62,5 ± 8,3. Tỷ lệ nam là 40%. Tỷ lệ THA, ĐTĐ, tăng cholesterol máu, hút thuốc lá lần lượt là 73,3%; 30%; 46,7% và 40%. Có sự khác biệt có ý nghĩa tỷ lệ ĐTĐ giữa 2 nhóm nguy cơ. Tỷ lệ giảm HDL-C, thừa cân lần lượt là 53,3% và 46,7%. ĐVHMV dân số nghiên cứu là 0,35 ± 200,3. Tỷ lệ nhóm ĐVHMV >0 là 50%. Tỷ lệ nhóm ĐVHMV ≥100 là 20%, tái phân bố lại 20% nhóm trung bình thành trung bình cao. Có sự khác biệt nhưng không có ý nghĩa giữa 2 nhóm về các biến số: tuổi, giới, ĐTĐ, hút thuốc lá và bệnh thận mạn.

--> Toàn văn nghiên cứu vui lòng xem TẠI ĐÂYKhoa Tim mạch Tổng quát, Bệnh viện Nhân dân 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080