Logo Bệnh viện Nhân dân 115
24/08/2022 14:43

Cập nhật quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh năm 2022

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các điều dưỡng – kỹ thuật viên tham khảo các quy trình kỹ thuật, trong công tác chăm sóc người bệnh để đạt hiệu quả cao trong điều trị.
Bệnh viện Nhân dân 115 thông báo các khoa phòng về thông tin Quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh như sau:
(Xin click vào từng quy trình)
Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080