Logo Bệnh viện Nhân dân 115
26/11/2019 08:19

Quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh cơ bản

Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện công lập, đa khoa hạng 1, hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Viện - Trường nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Điều dưỡng - Kỹ thuật viên tham khảo các Quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh dễ dàng;
Bệnh viện Nhân dân 115 thông báo đến các khoa phòng và quý bà con truy cập các Quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh như sau: (Xin click vào từng quy trình)
1. Quy trình lấy dấu sinh hiệu 
2. Quy trình tiêm thuốc
3. Quy trình truyền dịch
4. Quy trình chăm sóc vết thương vô khuẩn - cắt chỉ
5. Quy trình chăm sóc vết thương nhiễm
6. Quy trình vết thương dẫn lưu
7. Quy trình hút đàm nhớt
8. Quy trình tắm bệnh
Bệnh viện Nhân dân 115 luôn cố gắng hoàn thiện để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng tốt nhất. 

Bệnh viện Nhân dân 115TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080