Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Danh mục kỹ thuật

 • Cập nhật quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh năm 2024
  05/01/2024 15:33

  Cập nhật quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh năm 2024

  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các điều dưỡng – kỹ thuật viên tham khảo các quy trình kỹ thuật, trong công tác chăm sóc người bệnh để đạt hiệu quả cao trong điều trị.

 • Danh mục phân tuyến kỹ thuật Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2022
  16/03/2023 07:49

  Danh mục phân tuyến kỹ thuật Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2022

  Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng 1 trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Viện - Trường nhằm nâng cao chất lượng trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 • Cập nhật quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh năm 2022
  24/08/2022 14:43

  Cập nhật quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh năm 2022

  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các điều dưỡng – kỹ thuật viên tham khảo các quy trình kỹ thuật, trong công tác chăm sóc người bệnh để đạt hiệu quả cao trong điều trị.

 • Cập nhật quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh năm 2021
  10/11/2021 13:56

  Cập nhật quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh năm 2021

  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các điều dưỡng – kỹ thuật viên tham khảo các quy trình kỹ thuật, trong công tác chăm sóc người bệnh để đạt hiệu quả cao trong điều trị.

 • Danh mục phân tuyến kỹ thuật Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2020
  05/01/2021 09:44

  Danh mục phân tuyến kỹ thuật Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2020

  Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng 1 trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Viện - Trường nhằm nâng cao chất lượng trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 • Danh mục phân tuyến kỹ thuật Bệnh viện Nhân dân 115
  26/05/2020 09:15

  Danh mục phân tuyến kỹ thuật Bệnh viện Nhân dân 115

  Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện công lập, đa khoa hạng 1, hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Viện - Trường nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 • Quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh cơ bản
  26/11/2019 08:19

  Quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh cơ bản

  Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện công lập, đa khoa hạng 1, hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Viện - Trường nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 • Danh mục phân tuyến kỹ thuật Bệnh viện Nhân dân 115
  22/11/2019 14:25

  Danh mục phân tuyến kỹ thuật Bệnh viện Nhân dân 115

  Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện công lập, đa khoa hạng 1, hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Viện - Trường nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 • Thông tư 15/2018/TT-BYT
  14/07/2018 21:33

  Thông tư 15/2018/TT-BYT

  Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080