Logo Bệnh viện Nhân dân 115
14/12/2018 16:14

Bảng giá dịch vụ khám bệnh theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT

Dưới đây bảng giá dịch vụ khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân 115. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.

Dưới đây bảng giá dịch vụ khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân 115, quý bệnh nhân có thể tham khảo:
(Bảng giá áp dụng từ 00 giờ ngày 15/12/2018, Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/ 11/2018 của Bộ Y tế)

STT Cơ sở y tế Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương
1 Bệnh viện hạng đặc biệt 37,000
2 Bệnh viện hạng I 37,000
3 Bệnh viện hạng II 33,000
4 Bệnh viện hạng III 29,000
5 Bệnh viện hạng IV  26,000
6 Trạm y tế xã  26,000
7 Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). 200,000

Lưu ý: Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080