Logo Bệnh viện Nhân dân 115
27/11/2019 15:53

Bảng giá dịch vụ chung tại bệnh viện

Nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho quý ông bà đến khám và điều trị, Bệnh viện Nhân dân 115 thông báo bảng giá dịch vụ chung dưới đây:

DỊCH VỤ

Service

CHI TIẾT

Description

Đơn giá (VNĐ)

Price (VND)

Khám bệnh đa khoa

Consultation with General Practitioner

Khám nội đa khoa

Consultation with General Practitioner

500.000

Khám bệnh chuyên khoa 2

Consultation with Specialist

Khám thêm chuyên khoa khác

Consultation with Specialist

200.000

Chương trình sức khỏe tổng quát

General Health Check

Chương trình khám sức khỏe tiêu chuẩn 1

Standard Health Check Package 1

3.500.000

Chương trình khám sức khỏe tiêu chuẩn 2

Standard Health Check Package 2

4.000.000

Chương trình khám sức khỏe đặc biệt

Special Health Check Package

12.000.000

Lưu viện nội trú bao gồm

Hospitalization

Bao gồm: giá giường, phí chăm sóc của Bác sĩ, Điều dưỡng và chi phí các bữa án.

Bed fee includes: Medical care (doctor and nursing care and bed charge) meal by order with indicator of Nutrition specialist, suitable with each disease.

Lưu viện phòng đơn (Đặc biệt)

Single room (VIP)

2.800.000/ 1 ngày

(1 day)Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080