Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Bảng giá khám bệnh

 • Bảng giá dịch vụ khám bệnh áp dụng năm 2023
  13/03/2023 21:41

  Bảng giá dịch vụ khám bệnh áp dụng năm 2023

  Dưới đây bảng giá dịch vụ khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân 115. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.

 • Bảng giá dịch vụ khám bệnh áp dụng năm 2022
  04/01/2022 10:12

  Bảng giá dịch vụ khám bệnh áp dụng năm 2022

  Dưới đây bảng giá dịch vụ khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân 115. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.

 • Bảng giá dịch vụ khám bệnh năm 2021
  31/12/2020 15:14

  Bảng giá dịch vụ khám bệnh năm 2021

  Dưới đây bảng giá dịch vụ khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân 115. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.

 • Bảng giá dịch vụ khám bệnh áp dụng từ 01/01/2020
  01/01/2020 00:10

  Bảng giá dịch vụ khám bệnh áp dụng từ 01/01/2020

  Dưới đây là bảng giá dịch vụ khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân 115 áp dụng từ 01/01/2020.

 • Bảng giá dịch vụ chung tại bệnh viện
  27/11/2019 15:53

  Bảng giá dịch vụ chung tại bệnh viện

  Nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho quý ông bà đến khám và điều trị, Bệnh viện Nhân dân 115 thông báo bảng giá dịch vụ chung dưới đây:

 • Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh cho khách khám chữa bệnh theo chương trình "Du lịch - Y tế"
  27/11/2019 09:15

  Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh cho khách khám chữa bệnh theo chương trình "Du lịch - Y tế"

  Căn cứ công văn 6030/SYT-NVY ngày 04/07/2017 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai tiêu chí du lịch y tế. Bệnh viện Nhân dân 115 triển khai gói khám cho khách hàng như sau:

 • Bảng giá dịch vụ khám bệnh năm 2019
  20/08/2019 11:12

  Bảng giá dịch vụ khám bệnh năm 2019

  Dưới đây bảng giá dịch vụ khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân 115. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.

 • Bảng giá dịch vụ khám bệnh theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT
  14/12/2018 16:14

  Bảng giá dịch vụ khám bệnh theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT

  Dưới đây bảng giá dịch vụ khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân 115. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080