Logo Bệnh viện Nhân dân 115
29/01/2019 14:09

Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chất thải y tế tại Bệnh viện Nhân dân 115

Bệnh viện Nhân dân 115 đã thực hiện phân loại và bố trí các túi, thùng chứa rác tại nơi phát sinh, thực hiện đúng quy định về phân loại chất thải y tế, tạo môi trường thông thoáng, vệ sinh, mỹ quan cho bệnh viện.
Căn cứ vào Quyết định số 44/2018/QĐ - UBND ban hành quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT - BYT - BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế.
Căn cứ vào Công văn số 8235/SYT - NVY ngày 25 tháng 12 năm 2018 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 44/2018/QĐ - UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố.

Bệnh viện Nhân dân 115 đã cập nhật và phổ biến cho nhân viên y tế trong bệnh viện: “Quyết định số 44/2018/QĐ - UBND quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” với những nội dung sau:
- Chất thải lây nhiễm: đựng trong túi hoặc thùng có lót túi màu vàng;
- Chất thải nguy hại không lây nhiễm: đựng trong túi hoặc thùng có lót túi màu đen;
- Chất thải thông thường phục vụ mục đích tái chế: đựng trong túi hoặc thùng có lót túi màu trắng;
- Chất thải thông thường không phục vụ mục đích tái chế được phân thành 2 loại:
+ Chất thải hữu cơ dễ phân hủy (thực phẩm thừa, lá cây,…): đựng trong túi hoặc thùng có lót túi màu xanh lục;
+ Chất thải còn lại (túi nilong, bao bì đựng thực phẩm, …): đựng trong túi hoặc thùng có lót túi màu xám.


Bệnh viện đã thực hiện phân loại và bố trí các túi, thùng chứa rác tại nơi phát sinh, thực hiện đúng quy định về phân loại chất thải y tế, tạo môi trường thông thoáng, vệ sinh, mỹ quan cho bệnh viện, cụ thể như bố trí túi hoặc thùng rác chứa chất thải hữu cơ dễ phân hủy tại căn tin (thực phẩm thừa), khu vực trồng cây xanh (rác lá cây) hoặc khu vực chờ bệnh (có phát sinh ăn uống). Đối với công ty dịch vụ vệ sinh, bệnh viện cũng đã yêu cầu cung cấp các thùng và túi đựng rác theo đúng màu sắc và vị trí như quy định.

Ngoài ra, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Nhân dân 115 đã thực hiện cập nhật về phân loại chất thải cho toàn bộ cán bộ công nhân viên trong toàn bệnh viện và công ty làm sạch.

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cũng đã phối hợp với phòng Điều dưỡng tập huấn cho các đối tượng Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Y công trong Bệnh viện và kiểm tra giám sát các khoa thực hiện đúng theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT và Quyết định số 44/2018/QĐ - UBND.

BS.CK2 Đặng Thị Thanh Lan
Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Nhân dân 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080