Logo Bệnh viện Nhân dân 115
01/04/2024 09:02

Thông báo mời chào giá Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường (không tái chế)

Bệnh viện Nhân dân 115 mời Quý nhà cung cấp có quan tâm tham gia báo giá cho dự toán “Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường (không tái chế) cho Bệnh viện’’ theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email phonghcqtbvnd115@gmail.com và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Nhân dân 115.

Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1.     Bảng gốc bảng báo giá (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu báo giá từ website (sau khi nhà cung cấp thông tin báo giá trên website).

2.     Các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có).

3.     Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực (nếu có) trong đó phải có các nội dung tương tự của dịch vụ mời báo giá.

Nơi nhận báo giá:

-        Địa điểm:  Bệnh viện Nhân dân 115

-        Địa chỉ: số 818, đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM (Khu Chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao)

-        Điện thoại liên hệ: 028.38626963 (Phòng Hành chính quản trị)

-        Thời gian nhận báo giá: từ ngày 01/04/2024 đến 16:00 ngày 08/04/2024

STT

Danh mục dịch vụ

Yêu cầu dịch vụ

Đơn vị tính

Khối lượng

Ghi chú

1

Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường (không tái chế) cho Bệnh viện

- Công nhân đến thu gom chất thải tại Bệnh viện phải được trang bị bảo hộ lao động.
- Đặt tại bệnh viện:
       + 40 Thùng rác loại 240 lít, đặc điểm: có nắp đậy kín và Có 2 đến 4 bánh xe
       + 72 Thùng rác loại 660 lít, đặc điểm: có nắp đậy kín và có 4 bánh xe
- Quá trình thu gom:
       + Thu gom hàng ngày, mỗi ngày đến thu gom 03 lần

 Tấn

1,400

 Khối lượng tính cho 365 ngày

VUI LÒNG  XEM TẠI ĐÂY VĂN BẢN THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080