Logo Bệnh viện Nhân dân 115
04/07/2024 15:35

Yêu cầu báo giá mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế lần 23/2024

Bệnh viện Nhân Dân 115 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế lần 23/2024 với nội dung cụ thể như sau:

I.       Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1.      Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhân Dân 115 (địa chỉ: số 527 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).

2.      Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

-      Họ tên: Phan Thanh Hưng                                        Chức vụ: nhân viên

-      Số điện thoại: (028).38.650.615 (phòng VT-TTBYT)

-      Địa chỉ email: phongvtttbyt115@gmail.com

3.      Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

-      Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế, Bệnh viện Nhân Dân 115;

-      Địa chỉ: số 818, đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TPHCM (Khu Chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao);

-      Lưu ý: Bản gốc các báo giá phải để vào túi hồ sơ, có niêm phong, bên ngoài ghi rõ “Báo giá trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế lần 23/2024”. Khi vào nộp báo giá, đề nghị đại diện của hãng sản xuất, nhà cung cấp phải gặp trực tiếp người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá nêu trên để ký xác nhận thời gian đã nộp hồ sơ.

4.      Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 5 tháng 7 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 15      tháng 7 năm 2024;

   Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5.      Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2024

II.    Nội dung yêu cầu báo giá:

1.       Danh mục Trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế kèm tính năng, thông số kỹ thuật, số lượng và đơn vị tính yêu cầu báo giá lần 23/2024:

-      Theo danh mục đính kèm;

2.       Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản trang thiết bị y tế:

-      Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nhân Dân 115;

-      Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản trang thiết bị y tế: Hãng sản xuất, nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản hàng hóa trên đường vận chuyển và cung cấp hàng hóa cho Bệnh viện Nhân Dân 115;

3.       Các thông tin khác: không có;

4. Danh mục:

STT

Danh mục

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số lượng

Đơn vị tính

1

Đầu dò Máy siêu âm Vivid S60N

Hãng/Nước sản xuất: GE/Mỹ

Đầu dò 3Sc-RS, tương thích với máy Bệnh viện.

2

Cái

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080