Logo Bệnh viện Nhân dân 115
01/04/2024 09:07

Thông báo mời chào giá Dịch vụ giữ xe cho bệnh viện

Bệnh viện Nhân dân 115 mời Quý nhà cung cấp có quan tâm tham gia báo giá cho dự toán “Dịch vụ giữ xe cho bệnh viện” theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email phonghcqtbvnd115@gmail.com và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Nhân dân 115.

Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1.     Bảng gốc bảng báo giá (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu báo giá từ website (sau khi nhà cung cấp thông tin báo giá trên website).

2.     Các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có).

3.     Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực (nếu có) trong đó phải có các nội dung tương tự của dịch vụ mời báo giá.

Nơi nhận báo giá:

-        Địa điểm:  Bệnh viện Nhân dân 115

-        Địa chỉ: số 818, đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM (Khu Chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao)

-        Điện thoại liên hệ: 028.38626963 (Phòng Hành chính quản trị)

-        Thời gian nhận báo giá: từ ngày 01/04/2024 đến 16:00 ngày 08/04/2024

Danh mục:

STT

Danh mục dịch vụ

Yêu cầu dịch vụ

Đơn vị tính

Khối lượng

Số nhân viên

Đơn giá/tháng

Ghi chú

1

Giữ xe nhân viên tại Hầm B1 khu Chẩn Đoán và điều trị Kỹ Thuật Cao

- Thời gian: 06h00-18h00: 02 nhân sự
- Thời gian: 18h00-06h00 : 01 nhân sự
- Không thu phí xe nhân viên.

 Tháng

12

3

 

 

2

Giữ xe nhân viên tại Hầm B2 khu Chẩn Đoán và điều trị Kỹ Thuật Cao

- Thời gian: 06h00-18h00: 01 nhân sự
- Thời gian: 18h00-06h00 : 01 nhân sự
- Không thu phí xe nhân viên.

 Tháng

12

2

 

 

3

 Giữ xe tại sân khu Chẩn Đoán và điều trị Kỹ Thuật Cao

- Thời gian: 06h00-18h00: 02 nhân sự
- Thời gian: 18h00-06h00 : 02 nhân sự
- Không thu phí xe nhân viên, thu phí xe khách

 Tháng

12

4

 

 

4

Giữ xe nhân viên và xe khách tại hầm khu E

- Thời gian: 05h00-17h00: 02 nhân sự
- Không thu phí xe nhân viên, thu phí xe khách

 Tháng

12

2

 

 

Tổng cộng

 

 

11

 

 

VUI LÒNG  XEM TẠI ĐÂY VĂN BẢN THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080