Logo Bệnh viện Nhân dân 115
20/12/2021 09:25

Thông báo danh sách cấp chứng chỉ đào tạo liên tục - Lớp Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản năm 2021

Bệnh viện Nhân dân 115 thông báo đến các đồng nghiệp đã tham gia Lớp kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2021 để nhận chứng chỉ đào tạo liên tục, thời gian đã học 15/3/2021 - 19/3/2021.

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080