Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế
Phòng Vật tư - Thiết bị y tế - Bệnh viện Nhân dân 115 được thành lập từ 21/10/1999 trên cơ sở Khoa Trang bị thanh trùng được tách ra. Phòng có chức năng nhiệm vụ bảo trì, sửa chữa thiết bị y tế, mua sắm nhỏ duy trì hoạt động thường xuyên cho Bệnh viện.

Đến nay, Phòng Vật tư - Thiết bị y tế có 5 tổ, tổng số 42 người; chịu trách nhiệm lập kế hoạch, dự án công trình y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, hợp tác đầu tư lĩnh vực cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, bảo trì sửa chữa trang thiết bị, tham vấn công tác đấu thầu trong bệnh viện, theo dõi công trình xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư, ngân sách thành phố, vận hành hệ thống khí y tế, vận hàn hệ thống xử lý nước thải, tổ chức đấu thầu các dịch vụ phi tư vấn như: làm sạch bệnh viện, giặt ủi, may trang phục y tế.

Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

Tổng số viên chức và người lao động tại Phòng Vật tư - Thiết bị y tế là 42 cán bộ, trong đó:

- Trưởng phòng: Kỹ sư Nguyễn Tấn Phát

- Tổ hành chính gồm 7 nhân viên, do Kỹ sư Nguyễn Tấn Phát làm tổ trưởng

- Tổ Thống kê gồm 6 nhân viên, do Dược sĩ Trung học Trịnh Thị Mơ làm tổ trưởng

- Tổ Mua sắm gồm 5 nhân viên, do Cử nhân Tạ Thị Lan làm tổ trưởng

- Tổ Kho Vật tư tiêu hao - Hóa chất gồm 11 nhân viên, do Dược sĩ Phan Thị Ngọc Phương làm tổ trưởng

- Tổ Sửa chữa gồm 12 nhân viên, do Kỹ sư Lê Chí Hiếu làm tổ trưởng

Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động:

Chức năng:

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.

Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch công tác vật tư, thiết bị y tế trình giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Giới thiệu các loại vật tư chuyên dùng và các thiết bị y tế để các trưởng khoa xem xét và dự trù, tổng hợp thành kế hoạch chung trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa thanh lý vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ phi tư vấn: dịch vụ làm sạch bệnh viện, dịch vụ giặt ủi đồ vải phục vụ người bệnh, dịch vụ may trang phục y tế và đồ vải cho người bệnh theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Thực hiện chế độ kiểm tra sử dụng và bảo quản thiết bị y tế theo chế độ quy định, có nhận xét để báo cáo giám đốc.

- Kiểm tra công tác an toàn thiết bị y tế.

- Tổ chức bảo trì, sửa chữa thiết bị y tế.

- Tổ chức quản lý và vận hành hệ thống khí y tế và hệ thống xử lý nước thải.

- Tổ chức lập dự án, theo dõi thực hiện dự án xây dựng cơ bản từ nguồn vốn đầu tư tập trung, ngân sách thành phố.

- Tổ chức đào tạo thường xuyên cho những viên chức vận hành thiết bị y tế của bệnh viện, các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ và sử dụng hiệu quả các thiết bị y tế.

Thành tích đạt được:

- Giấy khen tập thể lao động xuất sắc năm 2009, 2010, 2011, 2014, 2015 của UBND TPHCM

 - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng thành tích công tác 2011-2013

Hình ảnh đội ngũ cán bộ Phòng Vật tư - Thiết bị y tế - Bệnh viện Nhân dân 115:
Trưởng phòng - Kỹ sư Nguyễn Tấn Phát

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080