Logo Bệnh viện Nhân dân 115
20/12/2021 09:29

Thông báo danh sách cấp chứng chỉ đào tạo liên tục - Lớp Điều trị và dự phòng tai biến mạch máu não năm 2021

Bệnh viện Nhân dân 115 thông báo đến các đồng nghiệp đã tham gia Lớp Điều trị và dự phòng tai biến mạch máu não năm 2021 để nhận chứng chỉ đào tạo liên tục, thời gian đã học 12/1/2021 - 31/1/2021 và 01/03/2021 - 29/4/2021.


BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080