Logo Bệnh viện Nhân dân 115
02/06/2020 07:30

Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả

Ngày 20/3/2020 Bộ Y tế ra quyết định 1246/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả".

Toàn văn Quyết định ban hành và Hướng dẫn vui lòng xem TẠI ĐÂY

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080