Logo Bệnh viện Nhân dân 115
08/11/2018 15:56

Bổ nhiệm Trưởng khoa Tim mạch tổng quát và Phụ trách trưởng khoa Nhịp tim học

Bệnh viện Nhân Dân vừa bổ nhiệm 2 vị trí Trưởng khoa Tim mạch tổng quát và Phụ trách trưởng khoa Nhịp tim học.

Căn cứ Quyết định số 3701/QĐ -SYTngày 30 tháng 5 năm 2017 của Giám đốc Sở y tế TPHCM về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Nhân Dân 115 trực thuộc Sở y tế

Căn cứ vào đạo đức, năng lực của viên chức và nhu cầu công tác

1. Quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Tiến sĩ Bác sĩ Trưởng khoa Nhịp tim học, giữ chức vụ Trưởng khoa tim mạch tổng quát, thời gian giữ chức vụ từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 01/3/2022

2. Quyết định phân công ông Trần Diệp Khoa, Bác sĩ Chuyên khoa 2, phó trưởng khoa Nhịp tim học, tạm thời giữ nhiệm vụ phụ trách Trưởng khoa Nhịp tim học trong thời gian chờ điều động, có hiệu lực từ ngày 01/11/2018

Một số hình ảnh tại buổi lễ bổ nhiệm:

Phòng Tổ chức cán bộ - BV Nhân dân 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080