Logo Bệnh viện Nhân dân 115
09/10/2021 14:14

Bệnh nhân COVID-19 được ra viện sau xét nghiệm 1 lần âm tính

Theo Bộ Y tế, người bệnh chỉ cần có 1 kết quả xét nghiệm âm tính là đủ điều kiện ra viện.

Trước đây, người bệnh COVID-19 phải lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR và âm tính tối thiểu 2 lần liên tiếp mới đủ điều kiện ra viện.

Tuy nhiên, theo nội dung được điều chỉnh trong hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 mới được Bộ Y tế ban hành đã giảm số lần xét nghiệm trước khi ra viện của người bệnh. Đó là người bệnh chỉ cần có 1 kết quả xét nghiệm âm tính là đủ điều kiện xuất viện.

Cụ thể:
Người không có triệu chứng lâm sàng trong suốt thời gian điều trị được ra viện khi:

- Đã cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tối thiểu 10 ngày.

- Có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với COVID-19 hoặc nồng độ virus thấp vào ngày thứ 9.

Trường hợp có triệu chứng lâm sàng, được ra viện khi có các điều kiện:
- Đã cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tối thiểu 14 ngày.

- Các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên.

- Có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với COVID-19 hoặc nồng độ virus thấp vào trước ngày ra viện.


Với trường hợp cách ly điều trị trên 10 ngày và có kết quả xét nghiệm RT-PCR nhiều lần có nồng độ virus Ct < 30 được ra viện (trước đây chỉ xét xuất viện trường hợp Ct > 30):

- Đã cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 đủ 21 ngày tính từ ngày có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

- Các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080