Logo Bệnh viện Nhân dân 115
07/02/2020 14:50

Bạn đã sử dụng khẩu trang phòng lây nhiễm nCoV đúng cách chưa?

Nhu cầu sử dụng khẩu trang của người dân hiện đang tăng rất cao để phòng lây nhiễm nCoV, từ đó đã tạo ra “cơn sốt khẩu trang” khắp cả nước. Nhưng liệu chúng ta đã sử dụng khẩu trang đúng cách chưa? Sau đây là khuyến cáo sử dụng khẩu trang phòng lây nhiễm nCoV của Bộ Y tế: