Logo Bệnh viện Nhân dân 115
01/07/2023 10:17

Thực hiện nghiêm Luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe và BHYT toàn dân

Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 3728/BYT-BH tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày Việt Nam 01/7/2023 với chủ đề “Thực hiện nghiêm Luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe và BHYT toàn dân”.

Mục đích nhằm tiếp tục truyền thông, tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT, khuyến khích, vận động nhân dân tham gia BHYT gắn với mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân, bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe, được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia BHYT và thụ hưởng các dịch vụ y tế;Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác BHYT và cán bộ, nhân viên ngành y tế, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, BHHX và các Sở, Ban, Ngành liên quan tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT nhân Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2023 với chủ đề ''Thực hiện nghiêm Luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe và BHYT toàn dân''.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về BHYT gắn với việc thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025.

Giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT, khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ.Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các hoạt động truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2023 với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa như: tọa đàm, đăng tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng…; tổ chức treo các băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về BHYT với các thông điệp truyền thông chủ yếu sau:

- Thực hiện nghiêm Luật BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững;

- Tham gia BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng;

- Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới chăm sóc sức khỏe và BHYT toàn dân;

- Tham gia BHYT để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng;

- BHYT là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức thực hiện;

- Thực hiện BHYT hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình./.

Nguồn Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080