Logo Bệnh viện Nhân dân 115
10/05/2023 14:39

Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

Nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc nhận biết và xử lý vấn nạn tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.

Ngày 27/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xuất bản cuốn “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”.

Để thuận tiện theo dõi tư liệu của Cẩm nang, Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền người dân Cẩm nang phiên bản đọc trực tuyến và tài liệu số:

  1. Cẩm nang điện tử: http://vnbook.com.vn/books/camnagphongchongtingia_output/web/index.html
  2. Tài liệu số Cẩm nang: Xem tại đây
Nguồn: Sở thông tin và truyền thông
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080