Logo Bệnh viện Nhân dân 115
23/12/2020 15:47

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 25/CT-BYT

Ngày 21/12/2020, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị 25/CT-BYT về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT.

Để bảo đảm cho cơ quan quản lý, cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan BHXH chủ động trong quản lý, trong tổ chức khám chữa bệnh, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu:

Trước hết, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị trong đó có quy định tiêu chuẩn nhập viện điều trị nội trú phù hợp với yêu cầu chuyên môn, điều kiện trang thiết bị và nhân lực của bệnh viện tối thiểu 80% các mã bệnh phổ biến mà bệnh viện đang khám chữa bệnh, không chỉ định điều trị nội trú các trường hợp không thực sự cần thiết.

Đồng thời, tổ chức đặt lịch hẹn khám đối với người đến khám chữa bệnh bằng các hình thức qua điện thoại, qua trang tin điện tử của bệnh viện hoặc các phần mềm kết nối với bệnh viện để bảo đảm phục vụ chất lượng, hiệu quả, giảm thời gian chờ đợi, tránh quá tải.

Bên cạnh đó, Giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh, cơ sở khám chữa bệnh các tuyến cần xây dựng và trình cấp có thẩm quyền quyết định số lượng giường bệnh nội trú phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, khả năng cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh của cơ sở. Trường hợp tăng số giường bệnh thực kê nhiều hơn so với số giường kế hoạch được phê duyệt để giảm tình trạng nằm ghép, bệnh viện phải bổ sung số lượng nhân lực kịp thời tương ứng.

Toàn văn nội dung Chỉ thị 25/CT-BYT (vui lòng xem TẠI ĐÂY).


SỞ Y TẾ TP.HCM

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080