Logo Bệnh viện Nhân dân 115
07/11/2022 13:45

Thông báo mời báo giá gói Mua sắm 372 mặt hàng vật tư bảo trì

Bệnh viện Nhân dân 115 mời Quý nhà cung cấp có quan tâm tham gia báo giá cho dự toán Mua sắm 372 mặt hàng vật tư bảo trì điện, nước, sửa chữa của Bệnh viện Nhân dân 115 theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Danh mục hàng hoá mời báo giá tham khảo trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Nhân dân 115 tại địa chỉ http://baogia.bvnd115.com. 

Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1. Bảng gốc bảng báo giá (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu báo giá từ website (sau khi nhà cung cấp thông tin báo giá trên website).

2. Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có).

3. Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực (nếu có) trong đó phải có các mặt hàng tương tự của hàng hóa mời báo giá.

Nơi nhận báo giá:

Địa điểm: Cổng số 1 Bệnh viện Nhân dân 115

Địa chỉ: 03 đường Dương Quang Trung, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại liên hệ: 028.38626963 (Chị Dao - Phòng Hành chính quản trị)

Thời gian nhận báo giá: từ ngày 14 /11/2022 đến 16:00 ngày 15/11/2022.

- MỜI TẢI TẠI TÂY: THÔNG BÁO, MẪU BÁO GIÁ, PHỤ LỤC BÁO GIÁ

                                                                                                                   BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080