Logo Bệnh viện Nhân dân 115
04/11/2022 14:13

Thông báo mời báo giá dự toán hồ sơ cấp giấy phép môi trường

Bệnh viện Nhân dân 115 mời Quý nhà cung cấp dịch vụ có quan tâm tham gia báo giá cho dự toán gói thầu “ Cung cấp dịch vụ hoàn thiện hồ sơ và báo cáo xin cấp giấy phép môi trường của Bệnh viện Nhân dân 115”.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email bvnd115tphcm@gmail.com và gửi bản giấy có đóng dấu về phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Nhân dân 115.

Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1. Bản gốc bảng báo giá (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu báo giá).

2. Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực (nếu có) trong đó phải có các nội dung tương tự của phụ lục báo giá.

Nơi nhận báo giá:

Địa điểm: Cổng số 1 - Bệnh viện Nhân dân 115

Địa chỉ: 03 đường Dương Quang Trung, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại liên hệ: 028.38626963 (Mr.Hoan - Phòng Hành chính quản trị)

Thời gian nhận báo giá: từ ngày 04/11/ 2022 đến 16:00 ngày 11/11/ 2022.

MỜI TẢI THÔNG BÁO CỦA BỆNH VIỆN, MẪU BÁO GIÁ, PHỤ LỤC CHÀO GIÁ

                                                                                                                      BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080