Logo Bệnh viện Nhân dân 115
26/11/2021 13:39

Thông báo mời báo giá In ấn mẫu biểu, folder-sổ khám bệnh, túi giấy đựng hồ sơ

Bệnh viện Nhân dân 115 mời Quý nhà cung cấp có quan tâm tham gia báo giá cho dự toán “In ấn mẫu biểu, folder-sổ khám bệnh, túi giấy đựng hồ sơ” của Bệnh viện Nhân dân 115, báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel (MẪU TẢI TẠI ĐÂY) và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email bvnd115tphcm@gmail.com và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Nhân dân 115.

Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1.      Bảng gốc bảng báo giá (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu báo giá).

2.      Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có).

3.      Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực (nếu có) trong đó phải có các mặt hàng tương tự của phụ lục báo giá.

Nơi nhận báo giá:

-         Địa điểm: Cổng số 1 Bệnh viện Nhân dân 115

-         Địa chỉ: 01 đường Dương Quang Trung, P.12, Q.10, TP.HCM

-         Điện thoại liên hệ: 028.38626963 (Chị Dao - Phòng Hành chính quản trị)

-         Thời gian nhận báo giá: từ ngày 16 /11 /2021 đến 16:00 ngày 01 /12 /2021.


BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080